fbpx

Ducor Petrochemicals

Herkomst: Nederland
Aantal vestigingen: 1
Aantal medewerkers: 100
Op de locatie sinds: 1979

Ducor Petrochemicals is al ruim veertig jaar producent van polypropyleenkorrels (PP). We zijn in de afgelopen decennia diverse keren overgenomen en van naam veranderd. Zo zijn we onder meer onderdeel geweest van ICI, Basell en DOMO. Sinds 2011 maken we deel uit van de BAZAN Group, een olieraffinage- en petrochemiebedrijf uit Israël. Sindsdien dragen we de naam Ducor Petrochemicals. Al die tijd zitten we op dezelfde locatie: haventerrein 5210, dat we delen met onder meer Huntsman Holland.

Wat doen we?

Ducor Petrochemicals is gespecialiseerd in de productie van polypropeenproducten en verkoop van polyetheenproducten. Deze producten worden gebruikt als grondstof voor uiteenlopende toepassingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de verpakkingsmaterialen van voedingsmiddelen, wasmiddeldoppen, de plastic bekers van de McFlurry, bloembakken en kattenbakken maar ook textiel, auto-onderdelen en producten voor de gezondheidszorg.

We leveren onze grondstoffen grotendeels als korrels, maar ook in poedervorm. Als relatief klein bedrijf doen wij, in tegenstelling tot veel van onze concurrenten, niet aan massaproductie. Daardoor zijn we heel flexibel als de productie moet worden omgezet en kunnen we maatwerkproducten leveren aan klanten. Daarin onderscheiden we ons van andere polypropyleenproducenten.

Op onze site beschikken we over drie productielijnen, die naast elkaar liggen en chronologisch zijn opgebouwd. Het propyleengas, dat nodig is voor het maken van PP, ontvangen we via pijpleidingen uit onder meer Terneuzen, Moerdijk, Pernis en deels per schip. Op onze site kunnen we ook nog 2.000 ton gas opslaan. Via diverse installaties wordt het zuivere propyleen uit het gas gehaald en wordt er polypropyleenpoeder van gemaakt. Deels wordt dit uit de installatie gehaald en deels wordt dit geperst tot een soort gel, waar uiteindelijk de korrels van gemaakt worden. Deze worden opgeslagen in silo’s en per vrachtwagen naar de klant vervoerd. Dit vervoer wordt vaak door Ducor verzorgd, waardoor op onze site naast onze eigen werknemers ook ruim twintig externen werkzaam zijn.

Wat doen we aan veiligheid?

Ons beleid met betrekking tot veiligheid, maar ook gezondheid, milieu en kwaliteit is gericht op voortdurende optimalisatie van onze bedrijfsprocessen. Als BRZO-bedrijf (links naar FAQ) leven we uiteraard alle bijbehorende regels en eisen na, wat zowel extern als intern continu gecontroleerd wordt.

Daarnaast vinden op ons terrein zeker twaalf veiligheidsoefeningen per jaar plaats, waarvan drie grote in samenwerking met de brandweer. Het overgrote deel van onze werknemers, en in ieder geval alle mensen die in de uitvoering werken, heeft zijn of haar bedrijfshulpverleningsdiploma (BHV).

Naast veiligheid is ook de zorg voor het milieu voor Ducor zeer belangrijk. In de afgelopen jaar is gewerkt aan een grootschalig programma om te voorkomen dat plastic korrels in het milieu terechtkomen. Vooral in het transport- en overslagproces hebben we maatregelen genomen om mogelijke vervuiling te voorkomen.

‘We hechten heel veel waarde aan openheid, ook wanneer we dingen niet goed hebben gedaan.’
– Ann Geens, Managing Director Ducor Petrochemicals –

Ducor is sinds begin 2020 aangesloten bij Operation Clean Sweep (OCS), een internationaal programma van Plastics Europe, de organisatie van fabrikanten van plastics in Europa. De ondertekening van de belofte van OCS betekent dat wij ons houden aan tal van voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat granulaat in het milieu terecht komt. Dit varieert van operationele maatregelen rondom de productie en het transport van granulaat, tot trainingen van personeel en aanscherping van procedures.

Waarom doen we mee aan het Burengesprek?

We hechten bij Ducor heel veel waarde aan openheid en vinden dat omwonenden daar alle recht op hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van fakkelen. Wij proberen dit zoveel mogelijk te minimaliseren, maar je ontkomt er niet aan om het af en toe te doen. Dat wordt gezien en gehoord door mensen uit de omgeving, dus moet je ook vertellen waarom je dat doet. Mede daarom hebben we op onze website uitgebreide informatie geplaatst over het hoe en waarom van fakkelen en wat dat voor gevolgen heeft – of juist niet – voor de bewoners van het Botlekgebied.

Die openheid is misschien nog wel belangrijker wanneer dingen niet goed zijn gegaan. Daarom zijn wij altijd heel open geweest over de polypropyleenkorrels die in het water van de haven zijn gevonden. We hebben op dat vlak onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen door te werken aan oplossingen én door andere bedrijven aan te sporen om ook hun bijdrage te leveren. Door hier open over te communiceren hopen we meer begrip te creëren bij alle belanghebbenden.

Daarnaast biedt het Burengesprek een platform om met elkaar in de gesprek te komen. Om te weten wat er speelt en leeft, zowel bij ons als bij omwonenden. Als bedrijven moeten we de afstand tot burgers verkleinen en bereikbaar zijn voor vragen en verbetervoorstellen. Het Burengesprek is daarvoor ideaal.

MEER NIEUWS

  • Ducor

Ducor neemt volgende stap in aanpak verlies van granulaatkorrels

30 maart 2023 – Op het terrein van Ducor Petrochemicals ...

  • Ducor Petrochemicals onderhoud

Onderhoud bij Ducor Petrochemicals

In de tweede helft van juni worden de installaties van ...

ANDERE BEDRIJVEN

Trouw schreef een artikel over de nascheidingsinstallatie van AVR, ...

15 april 2024 - Op zaterdag 13 april was het ...

  • Air Products

Air Products, van origine een Amerikaans bedrijf, is opgericht in 1940 en heeft elke dag een positieve invloed op het leven van consumenten overal in de wereld.

2022-03-07T10:19:25+01:00