fbpx
Veelgestelde vragen2024-02-26T16:49:06+01:00

Veelgestelde vragen

Burengesprek Botlek Europoort werd meer dan twintig jaar geleden opgericht onder de naam Klankbordgroep ‘Samen veilig werken en wonen Rozenburg’. Deze samenwerking bracht de dialoog op gang tussen de grote chemische bedrijven in de Botlek en Europoort, de overheid en de bewoners. Veiligheid is een belangrijk thema voor zowel bedrijven, overheid en bewoners. De bedrijven willen duidelijk maken dat zij volgens zeer strenge veiligheidseisen werken. Bewoners en belangengroeperingen willen graag weten welke ambities er zijn, hoe hun veiligheid gewaarborgd wordt en welke risico’s er zijn. Om de dialoog mogelijk te maken, is de Klankbordgroep opgericht, inmiddels tot Burengesprek Botlek Europoort omgedoopt.

Burengesprek Botlek Europoort is een online platform waar bewoners informatie vinden over de bedrijven uit het Botlek en Europoort gebied. Ze kunnen hier terecht met vragen en voor nieuws uit de (industriële) regio. Enkele malen per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd, deze worden via de website gecommuniceerd.

Er nemen zeventien bedrijven deel aan dit initiatief. U kunt deze bedrijven stuk voor stuk vinden op deze webpagina onder het kopje ‘over ons‘, met achtergrondinformatie over hun activiteiten.

Als u een vraag heeft, kunt u deze stellen door middel van het contactformulier. Enkele malen per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd, deze worden aangekondigd op de nieuwspagina van de website.

Het Botlek gebied kenmerkt zich onder meer door petrochemische industrie en tankopslagbedrijven, en de opslag van droge bulkgoederen. Samen met de Europoort vormt de Botlek één van de omvangrijkste petrochemische industriegebieden van de wereld. Daarnaast vindt aan het begin van het Calandkanaal ertsoverslag plaats. In het oosten van het Europoort-gebied worden auto’s, staal en houtproducten overgeslagen op gespecialiseerde terminals.

Burengesprek is opgericht door bedrijven in de zogeheten BRZO categorie. Dit zijn bedrijven die risicovolle activiteiten uitvoeren, bijvoorbeeld omdat zij met chemische stoffen werken. Veiligheid is bij deze organisaties een belangrijk thema, net als voor de omwonenden van dit type industrie. Niet alle bedrijven uit de regio vallen in deze BRZO categorie.

Brzo staat voor ‘Besluit risico’s zware ongevallen’ en betreft bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Deze stoffen kunnen giftig, ontvlambaar of explosief zijn en kunnen daarmee leiden tot grote gezondheidsrisico’s. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de Brzo regelgeving vallen, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de stoffen worden Brzo-bedrijven ingedeeld als lagedrempel- of hogedrempelbedrijven met daarbij horende verplichtingen en inspectiefrequentie.

Werken aan veiligheid is een voortdurend proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar, leren van fouten en verbeteringen doorvoeren. De bedrijven van Burengesprek proberen overlast tot een minimum te beperken maar helaas is het niet te voorkomen dat omwonenden soms iets merken van de bedrijfsvoering in de omgeving.

U kunt overlast melden bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Deze organisatie treedt namens de gemeente of de provincie op tegen bedrijven die vergunningsvoorschriften of milieuregels overtreden.

DCMR Milieudienst Rijnmond onderzoekt de melding en levert daarover desgewenst informatie. Als een bedrijf de regels heeft overtreden, volgt hierop een waarschuwing of een sanctie.

De fakkel is een stalen toren met bovenop een brander. Het kan zijn dat altijd een vlam te zien is op de fakkel, dit is dan een waakvlam. Hij wordt gebruikt om brandbare gassen veilig en milieuverantwoord af te voeren en te verbranden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er onderhoud gepleegd wordt aan de installaties en de leidingen vrij moeten zijn van olie en gas. De fakkel wordt ook gebruikt als een fabriek door een verstoring stil moet worden gelegd.

Staat je vraag er niet tussen?