fbpx

AVR Afvalverwerking

Herkomst: Nederland
Aantal vestigingen: 6
Aantal medewerkers: 475
Op de locatie sinds: 197
AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval: afvalwater, papierpulpresidu, huishoudelijk- en bedrijfsafval, afvalhout en gevaarlijk restafval. We beschikken over twee locaties waar energie en grondstoffen worden genomen uit restafval: Duiven (Gelderland) en Rozenburg. Ons restafval wordt zo veel mogelijk via water aan- en afgevoerd, om het wegennet in de Botlek zo min mogelijk te belasten. Hiervoor maken we gebruik van vier overslagstations in Utrecht, Den Haag en hartje Rotterdam. Eind 2019 had AVR 475 medewerkers in dienst, veelal met opleidingen in de techniek, ICT, commercie en klimaatwetenschap.
Wat doen we?

Onze missie is om een schone wereld te creëren waarin niets onbenut blijft. Sinds jaar en dag draagt AVR daarom bij aan het schoon blijven van straten en steden. Dat doen we door in ieders ogen waardeloze reststromen een nuttige bestemming te geven in de vorm van grondstoffen en energie. Het uitgangspunt is altijd 100%: volledig waardevol maken van de rest van de rest; producten waar anderen echt niks meer mee kunnen. Dat is de reden van ons bestaan en dat is ook wat ons motiveert.

We streven continu naar maximale terugwinning van energie en materialen uit restafval door middel van een effectieve, efficiënte en veilige bedrijfsvoering. We zorgen ervoor dat metalen en plastic worden gerecycled en mineralen worden ingezet in de (wegen)bouw. We leveren stoom, warmte en elektriciteit aan onze omgeving en voorkomen daarmee de inzet van fossiele brandstoffen. Zo levert AVR een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de nationale en Europese klimaat- en energiedoelen. En dat allemaal met restafval dat door anderen vaak als waardeloos wordt gezien.

Wat doen we aan veiligheid?

De witte rook uit onze schoorstenen bestaat voor een heel groot deel uit waterdamp en CO2. Voor andere specifieke emissies als NOX (Stikstofmonoxide) en SO2 (zwaveldioxide) gelden zeer strenge eisen. Als BRZO bedrijf rapporteert AVR over deze emissies op reguliere basis aan diverse regelgevende instanties, zoals Rijkswaterstaat en DCMR. Ook hebben we goed contact met de Veiligheidsregio. We monitoren en controleren onze processen nauwgezet. Bij afwijkingen of overschrijdingen maken we melding en volgt er een onderzoek naar de oorzaak, zodat we maatregelen kunnen nemen om herhaling te voorkomen.

We willen de geur- en geluidsoverlast van onze activiteiten voor onze omgeving zo veel mogelijk beperken. Op én buiten ons terrein hebben we de plicht om hinder van onze processen en de aanvoer, overslag en verwerking van restafval te voorkomen. Hoewel onze installaties niet in de buurt van de gebouwde omgeving staan, kan toch overlast ontstaan als de windrichting ongunstig is of als er bij abnormale bedrijfsomstandigheden harde geluiden worden gemaakt.

‘Transparantie leidt tot positieve inzichten’
– Pim de Vries, Director Energy to Waste AVR –

AVR heeft de laatste jaren geen geluidsklachten uit de omgeving ontvangen. Wel hebben we een aantal geurklachten gehad. Deze waren met name afkomstig uit het beginpunt van ons proces: de aanvoer en op- en overslag van restafval. Deze klachten bereiken ons doorgaans via de meldkamer van DCMR. We bekijken dan direct wat de oorzaak kan zijn. Tegen potentiële geur- en geluidsbronnen hebben we maatregelen genomen door het afval in een volledig gesloten loods over te slaan in de overslagterminal.

Waarom doen we mee aan het Burengesprek?

Rekening houden met de omgeving betekent contact onderhouden met alle stakeholders, waaronder de omwonenden. We horen graag wat er bij hen speelt, maar willen ook uitleggen wat er op onze terreinen gebeurt. Daarom zijn we actief in bewonersgroepen en klankbordgroepen in de Botlek en in Duiven. We organiseren regelmatig open dagen om te laten zien wat we doen en geven veel rondleidingen in onze installaties. Die transparantie wordt gewaardeerd en leidt tot positieve inzichten.

AVR is open en transparant over wat zij doet en voelt zich sociaal verantwoordelijk. AVR is niet alleen verantwoordelijk voor het verwerken van afval en het maken van energie, maar zorgt daarbij ook voor een goede luchtkwaliteit.

MEER NIEUWS

  • Brand AVR

Update: Brand bij AVR

21 September 2023 – Op donderdagochtend 21 september heeft er ...

  • Oorzaak stankoverlast AVR

Oorzaak stankoverlast AVR

18 September 2023 – Het afvalverwerkingsbedrijf AVR heeft de afgelopen ...

ANDERE BEDRIJVEN

10 april 2024 - OCI Terminal Europoort heeft een vergunning ...

  • Nieuwe buslijn door Maasdeltatunnel mogelijk in gevaar door Tolheffing

Vanaf volgend jaar kunnen er bussen rijden door de nieuwe ...

  • Huntsman Holland

Huntsman Holland is onderdeel van een Amerikaans familiebedrijf met meer dan 7.000 werknemers in zo’n dertig landen wereldwijd.

2022-03-07T10:22:49+01:00