fbpx
Inspecties2022-03-02T12:14:51+01:00

Wat te doen bij…

Wat te doen als er zich een noodsituatie voordoet? Hoe is de veiligheid in het gebied geregeld en waar kan je terecht voor meer informatie? In regio Rijnmond zorgen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst voor de communicatie rond veiligheid en beperken van de overlast in het gebied.

Veelgestelde vragen

We helpen je
graag.

Inspecties

Meer over de veiligheid van bepaalde bedrijven.

Inspecties

Je wilt iets weten over de veiligheid van bepaalde bedrijven. Bijvoorbeeld over een bedrijf in jouw woonplaats, of juist in de buurt van het huis dat je wilt kopen. Wat doen bedrijven in de omgeving aan veiligheid? En hoe controleert de overheid of dat voldoende is? Of zoek je de betekenis van een begrip of afkorting? Dan is het goed om de inspectierapporten na te lezen.

Al sinds 1 mei 2014 maakt de Nederlandse overheid van iedere planmatige Brzo-inspectie een openbare samenvatting. Brzo staat voor: Besluit risico’s zware ongevallen. In Nederland zijn er 400 Brzo-bedrijven, waarvan in regio Rijnmond maar liefst 100 gevestigd zijn. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers en hun omgeving. Ze worden minstens één keer per jaar gecontroleerd door gespecialiseerde inspecteurs. Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, de Veiligheidsregio (brandweer), de waterkwaliteitsbeheerder (Rijkswaterstaat en de waterschappen) en de samenwerkende omgevingsdiensten in Zeeland en Zuid-Holland voeren in deze regio het toezicht op risicovolle bedrijven uit. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de inspectiesamenvattingen. De coördinerende Brzo-omgevingsdienst is de DCMR Milieudienst Rijnmond.

De samenvattingen van de inspecties zijn te vinden op:
https://brzoplus.nl/inspectie-resultaten/kies-regio/zuidhollandzld/