fbpx

Air Products en Air Liquide betrokken bij Nederlandse project voor CO2-reductie Porthos

Porthos, het project voor CO2-afvang en opslag in Rotterdam, ligt op koers. Vanaf 2024 zal jaarlijks 2,5 miljoen ton CO2 van de industrie worden opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Eind vorig jaar hebben vier bedrijven, waaronder Air Liquide en Air Products, samen ingeschreven voor in totaal 2 miljard euro uit de SDE++-regeling (subsidie voor bedrijven die willen investeren in CO2 reductie) voor de komende vijftien jaar. Afvang en opslag van CO2 is een van de voordeligste manieren om op korte termijn de klimaatdoelen te halen.

In het voorjaar wordt de toekenning van de subsidie voor de vier bedrijven Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell verwacht. Deze bedrijven verwachten gebruik te zullen gaan maken van de het Porthos systeem. Eind 2021 zijn naar verwachting de vergunningprocedures achter de rug. Tot die tijd bereiden de bedrijven zich voor op de aanleg van de afvanginstallaties. De Porthos projectorganisatie, bestaande uit Energie Beheer Nederland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, gebruikt dit jaar om de aanleg van de pijpleidingen op het land en in de zeebodem, het compressorstation en aanpassing van het platform op zee technisch voor te bereiden. Begin 2022 is de finale investeringsbeslissing voor Porthos gepland en kan de realisatie van start gaan.

Snel en goedkoop klimaatdoelstellingen bereiken

Tussen 2008 en 2019 is in totaal circa € 4,5 miljard aan SDE-gelden uitgekeerd aan tal van projecten in Nederland. Daardoor is ongeveer 42 miljoen ton minder CO2 in de atmosfeer gekomen. Het Porthos-project realiseert met nog niet de helft van dat bedrag een bijna even grote besparing: zo’n 37 miljoen ton CO2 , over een periode van 15 jaar. Dit laat zien dat met afvang en opslag van CO2 snel en relatief goedkoop grote stappen gezet kunnen worden in het bereiken van de klimaatdoelstellingen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de helft van de verlaging van CO2-emissies door de industrie in 2030 wordt gerealiseerd via CCS. Voor de andere helft zet de industrie onder andere in op efficiency, elektrificatie, zonne- en windparken en groene waterstof. Voor veel processen in de industrie zijn er echter nog te weinig andere manieren om op korte termijn de uitstoot van CO2 naar de atmosfeer fors te verminderen.

 

 

MEER NIEUWS

  • Fakkelen Ducor

Ducor legt fakkelen uit

Fakkelen is een zichtbaar en soms ook hoorbaar fenomeen van de petrochemische industrie. Heel soms kan fakkelen overlast tot gevolg hebben, maar het is een veilige manier van het afvoeren van brandbare gassen. Omdat Ducor zich bewust is van de zichtbaarheid van het fakkelen, wil het bedrijf hieronder graag uitleggen wat fakkelen nu precies is en welke inspanningen Ducor levert om de overlast te verminderen.  

DCMR maakt balans op van winterperiode

De vrieskou van afgelopen periode had enkele gevolgen voor bedrijven in de chemische industrie in Zeeland. De problemen zijn volgens milieudienst DCMR beperkt gebleven tot ...