fbpx

Peter Wilmsmann is projectleider en modificatie coördinator bij AVR

“Mensen hebben het idee dat hun vuilniszakken zo vanuit de vuilniswagen de oven in gaan”

“We zijn geen koekjesfabriek, maar op het gebied van stank moeten we aan bepaalde eisen voldoen”

Peter: “Ik werk bijna 33 jaar bij AVR. Ik ben er ooit heel even weggeweest maar ik was na negen maanden weer terug. Ik hoop hier nu tot aan mijn pensioen te blijven, het is een fijn bedrijf om te werken. Er werken veel gemotiveerde mensen die graag resultaat willen behalen, die er helemaal voor gaan. AVR is dan ook een bedrijf dat voortdurend bezig is met innovatie. En er is veel veranderd sinds ik begon op de afdeling chemie. We verbrandden daar destijds chemisch restafval van bedrijven in draaitrommelovens. In die tijd werd het meeste afval verbrand. Inmiddels is dat anders: tegenwoordig scheiden we veel meer afval en wat over blijft, wordt verbrand.

Stank

Mensen hebben het idee dat hun vuilniszakken zo vanuit de vuilniswagen de oven in gaan. Dat is allesbehalve waar. We scheiden het afval en halen er bijvoorbeeld al het plastic uit, van boterhamzakje tot petfles. Wat niet geschikt is voor hergebruik zetten we om in energie of warmte. Dat verkopen we aan bedrijven uit de omgeving die daardoor zelf geen stoom of energie hoeven op te wekken. Zo besparen we onder meer CO2 uitstoot. We gebruiken dus vrijwel alles, slechts een klein deel van het afval wordt verbrand. Nog een misverstand is dat wij voortdurend in de stank werken. Kijk, we zijn geen koekjesfabriek, maar op het gebied van stank moeten we aan bepaalde eisen voldoen. Voor onszelf en voor de omgeving.

Verantwoordelijkheid

Ook op het gebied van veiligheid gelden strenge normen. We controleren zelf voortdurend of onze processen voldoen aan de normen voor BRZO-bedrijven en we worden er ook op gecontroleerd. De installaties dusdanig verbeteren dat ze voldoen aan de BRZO-eisen of zodat de productie toe kan nemen, is onderdeel van mijn werk. Ik pak zo’n project dan van begin tot einde op, zorg dat de regels nageleefd worden, dat de communicatie goed verloopt, dat de planning gevolgd wordt en dat de juiste documentatie opgeslagen wordt. Op dit moment ben ik bezig met de voorbereidingen voor een onderhoudstop van de NSI (nascheidingsinstallatie), we leggen deze stil om hem te onderhouden en de installatie te verbeteren. Ik heb weliswaar de verantwoordelijkheid maar we doen het met een heel team. Dat maakt het voor mij heel gaaf, ik ben echt een teamspeler.

Uitdagingen

In de loop der jaren heb ik veel verbetertrajecten aangestuurd, werk waarbij de verbetering zichtbaar is. De mensen op de werkvloer zien die verbeteringen ook en laten hun waardering merken. Dat maakt mijn werk ontzettend leuk. En mijn werk is nog lang niet klaar, er liggen nog genoeg uitdagingen die ik graag oppak.”

2023-06-06T10:29:49+02:00