fbpx

Vopak onderzoekt mogelijkheden walstroom voor tankers

Op de Landtong Rozenburg is een installatie gebouwd waardoor grote schepen van het bedrijf Heerema (offshore faciliteiten voor de gas- en olie industrie) hun dieselgeneratoren kunnen uitzetten en overschakelen op stroom van de windturbines op de Landtong. Dit betekent minder geluid van scheepsmotoren en minder uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof. Deze walstroominstallatie wordt in het eerste kwartaal van 2021 in gebruik genomen. Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam, verenigd in Rotterdam Shore Power BV, hebben nu met Vopak Europoort afgesproken om gebruik van walstroom op deze terminal te onderzoeken.

Vopak Europoort ligt ter hoogte van de ligplaats van Heerema aan de andere kant van het Calandkanaal. Daarom wordt onderzocht of en hoe de nu gebouwde installatie op de Landtong ook voor schepen die Vopak bezoeken, kan worden ingezet. Bij de terminal van Vopak Europoort meren grote tankers aan. Vopak en Rotterdam Shore Power voeren nu een haalbaarheidsonderzoek uit dat zoekt naar goede technische en commerciële oplossingen voor deze uitdagingen. Deze kunnen wellicht dan ook als internationale standaard dienen. Het aansluiten van dit type schepen op walstroom kent een aantal belangrijke technische uitdagingen en wordt daarom internationaal nog niet of nauwelijks toegepast

Emissiereductie

In het onderzoek van Vopak en Rotterdam Shore Power staan veiligheid en de technische en economische haalbaarheid centraal: wat is er nodig om het te realiseren, wat kost dat en wat levert het op? Het onderzoek zal rond de zomer van 2021 gereed zijn. Timo Spaninks, Managing Director Vopak Europoort: ‘We zijn erg enthousiast over het samen met onze partners uitwerken van het concept. Dit zou tot significante emissiereducties in havens kunnen leiden.’

Walstroomstrategie

Door inzet van walstroom neemt de luchtverontreiniging af en wordt klimaatverandering tegen gegaan. Het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam hebben het afgelopen jaar een gezamenlijke walstroomstrategie gepresenteerd. Doelstelling daarvan is om tot 2025 acht tot tien walstroomprojecten uit te voeren, daarvan te leren en dan na 2025 walstroom op grote schaal toe te passen in de Rotterdamse haven.

MEER NIEUWS

(Video) De bewonersbijeenkomst van 29 januari

9 februari 2024 – Op maandagavond 29 januari vond bij Muziektheater de Ontmoeting in Rozenburg de fysieke bewonersbijeenkomst van het Burengesprek plaats. Een avond vol ...

Goede discussies dragen bij aan succesvolle bewonersbijeenkomst

7 februari 2024 - Op maandagavond 29 januari was het zover, de tweede fysieke bewonersbijeenkomst van het Burengesprek Botlek Europoort bij Muziektheater de Ontmoeting te ...