fbpx

Vergunning voor ammoniaktank OCI Terminal Europoort

10 april 2024 – OCI Terminal Europoort heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een nieuwe, grote ammoniaktank. Deze tank krijgt een opslagcapaciteit van 60.000 ton ammoniak. DCMR heeft de vergunning verleend op basis van de nieuwste veiligheidsregels.

De ammoniaktank gaat voldoen aan de vernieuwde PGS12-richtlijn waar de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de op- en overslag van ammoniak staan beschreven. DCMR heeft het initiatief genomen om deze richtlijnen te actualiseren en passend te maken voor de grootschalige opslag van ammoniak. De vernieuwde richtlijn is nog niet helemaal rond. Binnenkort stellen experts vanuit de overheid en het bedrijfsleven een conceptversie op van deze nieuwe richtlijn. De vergunningsaanvraag van OCI is getoetst op basis van de huidige vernieuwde eisen en valt dus binnen de PGS12-richtlijn. Een voorbeeld van een nieuwe eis binnen de richtlijn: de opslagtank voor ammoniak moet over een dubbele stalen wand en een betonnen buitenwand beschikken.

Ammoniak van belang

Ammoniak speelt, als drager van waterstof, een belangrijke rol binnen de energietransitie. Voor veel omwonenden roept (de opslag van) ammoniak vragen op, maar ook het begrip waterstof is nog heel nieuw. Om inwoners beter te informeren en om hun vragen te beantwoorden, zijn er verschillende informatieavonden georganiseerd over nieuwe energiedragers en ammoniak. Zo ook de bijeenkomst van het Burengesprek op 29 januari 2024 met als thema een veilige en toekomstbestendige leefomgeving. Op deze avond spraken onder anderen OCI en DCMR over ammoniak en veiligheid. Een deel van de vragen komt ook terug in het NOVEX-Programma, waar alle betrokken (lokale) overheden samenwerking aan een plan voor de inrichting van Nederland. Voor de regio Rijnmond is meer informatie te vinden in het ‘Ontwikkelingsperspectief NOVEX-gebied Rotterdamse haven’. Hier komen onder anderen de veiligheid van de omgeving met oog op de energietransitie en grondstoffen aan de orde.

Met uitzicht op de toekomst, verwacht DCMR meer vergunningsaanvragen voor ammoniakopslag. En met de nieuwe Omgevingswet die sinds 1 januari 2024 van kracht is gegaan, zijn bedrijven vóór de aanvraag van een vergunning al verplicht om de wensen van de omgeving in kaart te brengen. Kortom: informeren van en communiceren met de bewoners is van groot belang.

Beeld: OCI Rotterdam

MEER NIEUWS

Bedrijfsbezoek Kemira Botlek Rotterdam 11 juni

2 mei 2024 - Op 11 juni 2024 (16:00-18:00 uur) staat er bij Kemira Botlek Rotterdam een bedrijfsbezoek gepland! Een unieke kans om een fabriek ...

Alles over waterstof en de energietransitie in de Botlek-Europoort: Expert Freddy Koetse (Air Products) aan het woord

25 april 2024 - Wellicht is het één van de meest besproken onderwerpen van de havenindustrie: waterstof. Met oog op de energietransitie is dit een ...