fbpx

Platte oesters gedijen in de haven

Tijd voor beschuit met muisjes in de haven, want daar hebben talloze oesterlarfjes zich vastgezet aan de oestertassen die daar eerder werden opgehangen door ARK Natuurontwikkeling. Met succes: honderden oesterbaby’s hebben zich inmiddels op de schelpen vastgezet. Uiteindelijk zullen deze jonge oesters uitgezet worden. Maar er zijn ook veel volwassen oesters gevonden in de haven. Onderzoekers hebben de afgelopen tijd een hoge dichtheid van platte oesters gevonden in het westelijke havengebied. De onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tot begin 19e eeuw kwamen platte oesterriffen veel voor in de Noordzee. Door overbevissing en milieuvervuiling was de platte oester echter zo goed als verdwenen en was de zeebodem kaal en zanderig geworden. Onderzoekers van Bureau Waardenburg, Wageningen Marine Research en Sas Consultancy hebben de afgelopen tijd echter een hoge dichtheid van platte oesters gevonden in het westelijke havengebied, gemiddeld acht oesters per vierkante meter. De haven is een vrij geschikt gebied voor oesters, onder meer door de grote diepte (tot 20 m), het ontbreken van sterke stroming door de beperkte getijdewerking en de aanwezigheid van geschikte (harde) ondergrond.

Blij verrast

De aanwezigheid van platte oesters was ook de ARK niet ontgaan. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van oesterlarfjes in de haven hing de organisatie netten met lege oesterschelpen op, omdat oesterlarfjes zich graag aan een harde ondergrond hechten. Projectleider Karel van den Wijngaard: “We wisten dat er oesterlarfjes aanwezig waren in de haven. Maar of ze zich ook daadwerkelijk zouden hechten aan de door ons geplaatste schelpen was nog maar de vraag. We waren dan ook blij verrast toen we de tassen optakelden en daadwerkelijk larfjes aantroffen. Hoeveel het er precies zijn weten we pas over een tijdje, als ze wat groter zijn. Maar het gaat naar verwachting om honderden larfjes.”

Schelpdierriffen

Naast de oesterlarfjes hadden meer diertjes gebruik gemaakt van de tassen; op de opgetakelde oesterschelpen trof ARK onder andere muiltjes (schelpdieren), mosdiertjes en palingen aan. Van den Wijngaard: “Het was niet ons doel om deze soorten aan te trekken met de lege schelpen. Maar deze bijzondere bijvangst maakt wel opnieuw duidelijk hoe belangrijk structuur is voor allerlei soorten. ARK gaat de jonge oesters gebruiken om een nieuw schelpdier rif tot ontwikkeling te laten komen in de Voordelta, de haven zelf is te druk om een rif te laten ontstaan. Een schelpdier rif dient als houvast voor planten en dieren om op te groeien en zorgt voor voedsel. Bovendien filteren ze het zeewater schoon, zorgen ze voor bodemstabiliteit en beschermen ze onze kust. Als alles goed gaat, verhuizen de schelpen met aangehechte oesterlarfjes in oktober naar de Voordelta.

 

MEER NIEUWS

Bedrijfsbezoek Kemira Botlek Rotterdam 11 juni

2 mei 2024 - Op 11 juni 2024 (16:00-18:00 uur) staat er bij Kemira Botlek Rotterdam een bedrijfsbezoek gepland! Een unieke kans om een fabriek ...

Alles over waterstof en de energietransitie in de Botlek-Europoort: Expert Freddy Koetse (Air Products) aan het woord

25 april 2024 - Wellicht is het één van de meest besproken onderwerpen van de havenindustrie: waterstof. Met oog op de energietransitie is dit een ...