fbpx

Meeste bedrijven nemen maatregelen na bestuursrechtelijke handhaving van DCMR

Bedrijven nemen bij een milieuovertreding in vrijwel alle gevallen alsnog maatregelen als zij door DCMR op de vingers getikt worden. Uit onderzoek van het juristen team van DCMR blijkt dat na bestuursrechtelijke handhaving maar liefst 95% van de bedrijven alsnog de noodzakelijke aanpassingen doen om zich aan de wet te houden. Van de 314 openstaande lasten onder dwangsom die DCMR de afgelopen jaren oplegde, is in 2020 slechts in zeventien gevallen opnieuw een overtreding geconstateerd.

Als DCMR concludeert dat een bedrijf milieuregels overtreedt, kan tot bestuursrechtelijke handhaving worden overgegaan. Dit is in de eerste plaats het opleggen van lasten onder dwangsom. Door alsnog maatregelen te nemen, voorkomen de bedrijven dat ze een geldbedrag verschuldigd zijn aan de gemeente of de provincie. Dit heet het verbeuren van een dwangsom. Bijna 95 procent van de bedrijven die een last onder dwangsom kregen opgelegd, nam tijdig maatregelen. De vijf procent die niet tijdig aan de eisen voldeed,  moest een geldbedrag betalen. “In 2020 werd voor € 384.000 aan verbeurde dwangsommen geïnd.”, aldus Léon van het Hoofd, teammanager bij de afdeling Toezicht en Handhaving van DCMR Milieudienst Rijnmond. Bij deze 17 verbeuringen ging het in vijf gevallen ook nog eens om locaties van eenzelfde bedrijf.

Door corona minder handhaving

De juristen van DCMR hebben in 2020 minder handhavingszaken behandeld dan in de jaren ervoor. Dit is vooral veroorzaakt door de corona-maatregelen. Daardoor waren bijvoorbeeld horecagelegenheden het grootste deel van het jaar gesloten.

De meeste bedrijven houden zich aan de wet

De Rijnmond telt tienduizenden bedrijven. De meeste ondernemers houden zich aan de wet. Andere nemen meteen maatregelen nadat ze een brief krijgen, de zogeheten aanschrijving. Vaak wisten deze bedrijven niet dat ze in overtreding waren. Slechts een kleine groep bedrijven reageert niet op de aanschrijving. DCMR kan dan een last onder dwangsom opleggen. Het bedrag van de te verbeuren dwangsom is afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding en varieert van enkele honderden euro’s voor een kleine overtreding tot honderdduizenden euro’s voor grote overtredingen met een aanzienlijke maatschappelijke impact.
 

 

MEER NIEUWS

  • Oorzaak stankoverlast AVR

Oorzaak stankoverlast AVR

18 September 2023 – Het afvalverwerkingsbedrijf AVR heeft de afgelopen weken helaas veel klachten gehad met betrekking tot stankoverlast. AVR geeft aan dit zeer vervelend ...

  • Save the date fysieke bijeenkomst

Save the date Fysieke Bijeenkomst

31-8-08-2023 – Het is zo ver, op dinsdagavond 31 oktober opent Huntsman haar deuren voor de fysieke bijeenkomst van Burengesprek Botlek Europoort. Gedurende deze avond ...