fbpx

Een aantal maanden na de brand: de stand van zaken bij afvalverwerkingsbedrijf AVR

19 februari 2024 – Eind September 2023 heeft er bij afvalverwerkingsbedrijf AVR een hevige brand gewoed. Als gevolg van de brand zijn de werkzaamheden gestopt. Het bedrijf is direct op zoek gegaan naar een oplossing. Daarbij is AVR in samenwerking met DCMR en Rijkswaterstaat een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Er wordt gewerkt aan maatregelen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

De dienstverlening van het bedrijf ligt grotendeels stil. Er wordt met man en macht aan het herstel van de fabriek gewerkt. De opbouw van de ‘stoom-watercyclus’ en het herstel van de thermische verwerking en afvalovens ligt op schema. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in oktober 2024 afgerond. Medio 2025 verwacht het bedrijf het turbinepark weer in bedrijf te kunnen nemen en daarmee terug te keren naar een volledige benutting van de fabrieken. De nascheidingsinstallatie, biomassa energiecentrale en de installatie voor het verwerken van industrieel afvalwater zijn in mindere mate geraakt en kort na de brand weer in gebruik genomen.

Verandering werkzaamheden AVR

Momenteel verwerkt AVR geen afval. Het verwerken van afval doet AVR enkel bij andere afvalverwerkers in het land. Wel slaat het bedrijf afval op. Het gaat om hele kleine hoeveelheden die voor een aantal dagen opgeslagen staan. Afval wordt met name opgeslagen bij andere locaties elders in het land. Daarnaast zijn er samenwerkingen met provincies, waaronder Zeeland, Brabant en Gelderland voor de opslag van afval.

Totale schade (nog) niet bekend

De totale schade als gevolg van de brand is nog onduidelijk. De verzekering dekt de gederfde omzet en materiele schade aan de fabriek. De materiele schade omvat de gehele elektrische infrastructuur, het turbine park en de stoomwater kringloop. Deze schade is aanzienlijk.

Intensivering controle door DCMR

Als gevolg van de brand heeft AVR vaker en nauwer contact met DCMR en zijn de controles op de lopende processen geïntensiveerd. Het fysieke onderzoek naar AVR is afgerond. Het functioneren van de organisatie wordt nog onderzocht. Dit onderzoek in complexer en om die reden nog niet afgerond. Hieruit zal DCMR aanbevelingen opstellen. AVR zal deze uiteraard opvolgen.

Gevolgen klanten van AVR

AVR streeft ernaar dat leveranciers en klanten zo min mogelijk hinder ondervinden. Het bedrijf is continue op zoek naar oplossingen in samenwerking met andere bedrijven, provincies en overige instanties. Met de warmte- en stoomklanten (Stadswarmte Noord, Zuid, Tronox en Lanxess) van AVR zijn afspraken gemaakt over tijdelijke levering.

Impact op werknemers

Vertrouwenspersonen van AVR staan werknemers te woord. Zij die hier behoefte aan hebben kunnen hun verhaal kwijt. Daarnaast blijven alle werknemers inzetbaar. De situatie bij AVR heeft gezorgd voor voldoende werk. Personeel wordt, waar nodig, ingezet op andere functies en afdelingen.

Preventieve maatregelen

Tot nu toe is er met name gewerkt aan de brandbeveiligingsinfrastructuur en andere veiligheidssystemen op het terrein. AVR neemt een aantal maatregelen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen:

  1. Voor het herstelproject zijn nieuwe gebouwen nodig. Er worden meerdere kleine gebouwen neergezet om risico’s te spreiden. Daarnaast worden de gebouwen neergezet volgens de nieuwste standaard op het gebied van brandveiligheid.
  2. De nieuw aan te leggen elektrische infrastructuur wordt eveneens uitgevoerd met bekabeling die op het gebied van brandveiligheid de hoogste standaard kent.
  3. Binnen de organisatie is het onderzoek naar de brand nog niet ver genoeg om al over verbeteringen te kunnen spreken. In de toekomst zullen er op dit vlak nog wel verbeteringen komen.

Beeld: AVR

MEER NIEUWS

Vergunning voor ammoniaktank OCI Terminal Europoort

10 april 2024 - OCI Terminal Europoort heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een nieuwe, grote ammoniaktank. Deze tank krijgt een opslagcapaciteit van ...

Climax Molybdenum bouwt nieuwe installatie voor 75% verdere verlaging van uitstoot zwaveldioxide

9 april 2024 - Climax Molybdenum produceert al 60 jaar molybdeenproducten in de Botlek. Molybdeen is een metaal dat lijkt op vele andere metaalsoorten, maar ...