fbpx

Ducor legt fakkelen uit

Fakkelen is een zichtbaar en soms ook hoorbaar fenomeen van de petrochemische industrie. Heel soms kan fakkelen overlast tot gevolg hebben, maar het is een veilige manier van het afvoeren van brandbare gassen. Omdat Ducor zich bewust is dat de omgeving het fakkelen regelmatig ziet gebeuren, wil het bedrijf graag uitleggen wat fakkelen nu precies is en welke inspanningen Ducor levert om de overlast te verminderen.  

Een fakkelsysteem wordt gebruikt als onderdeel van een verwerkingsinstallatie. Via de fakkel worden brandbare gassen op een veilige en  milieu verantwoorde manier afgevoerd en verbrand. Dit is een gangbare werkwijze in de chemische industrie. In de omgeving van de Botlek Europoort staan diverse fakkelsystemen, waaronder de fakkelinstallatie van Ducor. De flare-stack van Ducor bestaat uit een stalen toren met in de top een brander. Deze flare-stack bevindt zich op ongeveer 98 meter van de installaties. De flare-stack is een veiligheidssysteem en wordt op geen enkele manier gebruikt als afvalverwerkingssysteem. Door de hoogte van de flare-stack is fakkelen zichtbaar, en in sommige gevallen, ook hoorbaar in de omgeving. Fakkelen vindt alleen plaats wanneer dit strikt noodzakelijk is. Allereerst wil Ducor zo min mogelijk overlast voor de directe omgeving en het milieu veroorzaken. Daarnaast stuurt het bedrijf zo min mogelijk kostbare grondstoffen naar de fakkel om te worden verbrand.

Waarom en wanneer fakkelen?

Het fakkelen gebeurt als onderdeel van het opstarten en afsluiten van het productieproces. Wanneer de fakkel in gebruik is, produceert deze een duidelijk licht, geluid en soms zwarte rook. Het fakkelen wordt hoofdzakelijk gebruikt wanneer het productieproces wordt verstoord of wanneer onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan een plant. Daarnaast kan een voortdurende fakkel – zoals een kleine waakvlam – te zien zijn. Fakkelen is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat de druk in de installatie te hoog wordt. De restgassen in de installaties worden via de fakkel afgevoerd en verbrand. Dit garandeert dat het werk op de plant op een veilige en gezonde manier kan doorgaan. Met andere woorden, fakkelen kan niet altijd worden voorkomen. Ducor doet al het mogelijke om het aantal fakkelactiviteiten te beperken. Zo is het aantal keer dat de fakkel wordt aangesproken gehalveerd over de afgelopen jaren. Dit is voornamelijk bereikt door de stabiliteit van het productieproces en betrouwbaarheid van de apparatuur te verbeteren. Deze inspanningen en investeringen blijven doorlopen om fakkelen verder te verminderen. Daarnaast is de toevoer van stoom naar de fakkel verbetert. Wanneer fakkelen noodzakelijk is, wordt de overlast in de vorm van roet en geluid zo beperkt mogelijk gehouden. Hierover wordt in de volgende paragraaf meer toegelicht.

Hoe werkt het fakkelsysteem?

De gassen worden verbrand in de fakkel bij hoge temperaturen en onder toevoeging van stoom. De toevoeging van stoom zorgt voor een gecontroleerde temperatuur van de verbranding van de gassen. In deze omstandigheden wordt geen roet gevormd. Zowel het toevoegen van stoom als het verbranden kunnen geluidshinder veroorzaken. Het toevoegen van de juiste hoeveelheid stoom is erg belangrijk. De hoeveelheid stoom wordt beïnvloed door een regeling. Dit is vergelijkbaar met de centrale verwarming in een huis. Je stelt een temperatuur in je woonkamer in en de CV-installatie zorgt ervoor dat de temperatuur wordt geregeld op deze temperatuur. De regeling voor de stoom naar de fakkel is vergelijkbaar, maar vele malen sneller. Dat is ook noodzakelijk. Een fakkelvlam kan binnen enkele seconden ontstaan en varieert ook continu. Een InfraRood camera detecteert de fakkelvlam en regelt hierop in een aantal seconden de juiste hoeveelheid stoom. In de meeste gevallen wordt de juiste hoeveelheid stoom naar de fakkel gestuurd, zodat roetvorming wordt voorkomen. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in geval van een erg groot aanbod aan brandbare gassen, kan roetvorming toch voorkomen. Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan deze stoomregeling met InfraRood camera, waardoor deze beter is ingesteld om overlast door fakkelen te voorkomen.

 

 

MEER NIEUWS

Nobian onderdeel van VN-campagne ‘Vision 2045’

30 mei 2024 - Nobian, mede gevestigd in het Botlek Europoort gebied, maakt deel uit van de VN-campagne 'Vision 2045'. Deze campagne viert het 100-jarig ...

Partijen bereiken overeenstemming over uitbreiding Botlek Stoomnetwerk

14 mei 2024 - Eind april is er overeenstemming bereikt over de uitbreiding van het Botlek Stoomnetwerk. AVR en Cabot produceren veel stoom met hun ...