fbpx

DCMR tevreden over aanpak Ducor

De milieudienst DCMR heeft Ducor Petrochemicals laten weten dat zij tevreden is met de wijze waarop Ducor het probleem van korrelverlies aanpakt. Deze aanpak is voor DCMR reden om de last onder dwangsom die zij Ducor had opgelegd, op te heffen. De last onder dwangsom kwam er nadat Plastic Soup Foundation plastic korrels buiten het terrein van Ducor had aangetroffen. Ducor heeft deze kritiek serieus genomen en maatregelen getroffen. DCMR ziet daardoor geen noodzaak meer om de last onder dwangsom te handhaven. De Plastic Soup Foundation gaat hiermee akkoord.   

De last onder dwangsom is in maart 2020 opgelegd, maar tot een boete is het nooit gekomen. Naar aanleiding van de kritiek door de Plastic Soup Foundation heeft Ducor op haar eigen terrein talloze maatregelen getroffen om te voorkomen dat plastic korrels in het milieu terechtkomen. Een uitgebreid plan van aanpak is opgesteld en gedeeld met DCMR en de PlasticSoup Foundation. In het voorjaar van 2020 is bovendien, samen met het Havenbedrijf Rotterdam, een schoonmaakactie uitgevoerd op de oevers van de Londonhaven. In de afgelopen maanden hebben diverse inspecties van DCMR uitgewezen dat geen korrelverlies is waargenomen.

Brede verantwoordelijkheid

Ann Geens, CEO van Ducor: “De kritiek die wij destijds kregen was terecht en wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. En dat zullen we blijven doen. Ik ben blij dat DCMR daarom nu deze dwangsom intrekt en dat ook de Plastic Soup Foundation heeft laten weten dat zij hiermee instemt. Dat betekent dat we op de goede weg zijn, maar we zijn als Ducor niet de enige partij die te maken heeft met korrelverlies. We moeten die als gehele keten breed oppakken, van fabrikant tot transporteur en verwerker. Ik zal me daarvoor blijven inzetten

MEER NIEUWS

  • Fakkelen Ducor

Ducor legt fakkelen uit

Fakkelen is een zichtbaar en soms ook hoorbaar fenomeen van de petrochemische industrie. Heel soms kan fakkelen overlast tot gevolg hebben, maar het is een veilige manier van het afvoeren van brandbare gassen. Omdat Ducor zich bewust is van de zichtbaarheid van het fakkelen, wil het bedrijf hieronder graag uitleggen wat fakkelen nu precies is en welke inspanningen Ducor levert om de overlast te verminderen.  

DCMR maakt balans op van winterperiode

De vrieskou van afgelopen periode had enkele gevolgen voor bedrijven in de chemische industrie in Zeeland. De problemen zijn volgens milieudienst DCMR beperkt gebleven tot ...