fbpx

Brzo staat voor ‘Besluit risico’s zware ongevallen’ en betreft bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Deze stoffen kunnen giftig, ontvlambaar of explosief zijn en kunnen daarmee leiden tot grote gezondheidsrisico’s. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de Brzo regelgeving vallen, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de stoffen worden Brzo-bedrijven ingedeeld als lagedrempel- of hogedrempelbedrijven met daarbij horende verplichtingen en inspectiefrequentie.

2023-06-06T10:05:35+02:00Categorieën: |