fbpx

DCMR Milieudienst Rijnmond

Herkomst: Nederland
Aantal vestigingen: 1
Aantal medewerkers: Ruim 500
Op de locatie sinds: n.v.t.

DCMR Milieudienst Rijnmond is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, veertien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. Voor bijna 1,5 miljoen inwoners werken we al bijna vijftig jaar aan een veilige en schone leefomgeving. Hierbij werken we nauw samen met andere overheidsinstellingen, zoals politie, brandweer, inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Bij DCMR Milieudienst Rijnmond werken ruim 500 mensen, verdeeld over vier afdelingen: Account en Omgeving, Inspectie en Handhaving, Reguleren en Adviseren en Middelen en Control. Ons kantoor is gevestigd in Schiedam, langs de snelweg A20.

Wat doen we?

DCMR Milieudienst Rijnmond werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een veilige en schone leefomgeving. We hebben drie hoofdtaken:

1. Inspectie en handhaving milieuregels

We bewaken samen met andere overheidsinstellingen de milieukwaliteit in de regio Rijnmond. We houden toezicht op 26.000 bedrijven; we onderzoeken overlast, inventariseren risico’s en voeren bedrijfscontroles uit.

2. Maken van vergunningen

We maken omgevings- en milieuvergunningen voor bedrijven in opdracht van gemeenten, provincies en de rijksoverheid. Het gaat om ongeveer 1.000 van de 26.000 bedrijven; andere bedrijven volgen algemene, landelijke regels voor veiligheid en milieu.

3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven

We voeren de vergunningverlening, inspecties en handhaving uit voor alle risicovolle industriële bedrijven (BRZO-bedrijven) en de grotere chemiebedrijven (RIE4-bedrijven) in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Dit zijn er zo’n 140. Hieronder vallen ook veel bedrijven die meedoen aan het Burengesprek Botlek Europoort.

Wat doen we aan veiligheid?

Het Rijnmondgebied is heel bijzonder; de grootste bedrijven van ons land werken met gevaarlijke chemicaliën in een van de drukst bevolkte gebieden van ons land. Dat kan alleen maar goed gaan als iedereen zich netjes aan de regels houdt. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het naleven van de regels. Een van onze belangrijkste rollen is om te controleren of ze die verantwoordelijkheid nemen. Dat doen onze inspecteurs met jaarlijkse controles, maar ook met preventieve onaangekondigde inspecties, bijvoorbeeld bij de BRZO-bedrijven. Meer informatie hierover is te vinden in de BRZO-viewer van Zuid-Holland.

Daarnaast komen we in actie in geval van overlast, vaak op het gebied van stank of geluid. Maken meerdere burgers hier melding van, dan zoeken wij uit waar de overlast vandaan komt en gaan we langs bij het desbetreffende bedrijf met als doel de overlast zo snel mogelijk te beëindigen of op z’n minst te beperken. De bewoners vormen onze ogen en oren, terwijl wij voor hen de organisatie zijn die hun leefomgeving kan verbeteren. Ook de bedrijven vinden dat nuttig. Want hoewel ze er alles aan doen om incidenten of overlast te voorkomen, kan er wel eens iets misgaan, soms zonder dat zij dit zelf door hebben. In die zin helpen we elkaar – bewoners, bedrijven en DCMR Milieudienst Rijnmond – om de omgeving zo veilig en gezond mogelijk te houden. Want dat is ons gezamenlijke doel.

‘Juist als het goed gaat, blijft het gesprek nodig’
– Axel Pel, Hoofd Reguleren Industrie DCMR Milieudienst Rijnmond –

Om de naleving van de regels verder te bevorderen, zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe wegen. Hierbij betrekken we ook de bedrijven. Zo letten we op de veiligheidscultuur bij bedrijven omdat die van invloed is op de naleving van regels. Ook lichten we bedrijven voor over nieuwe milieu- en veiligheidsregelgeving. Daarbij vertellen we wat wij van hen verwachten en wat zij van ons kunnen verwachten. Ook introduceren we met de bedrijven innovatieve technieken als de zogenaamde ‘elektronische neuzen’ waarmee we stankoverlast zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Waarom doen we mee aan het Burengesprek?

Het Burengesprek Botlek Europoort is in onze ogen van groot belang. Het gesprek dat bedrijven, burgers en overheid met elkaar hebben, schept een band en zorgt voor meer onderling begrip. Juist als het goed gaat, blijft het gesprek nodig, vinden wij. Juist dan leer je elkaar kennen, heb je tijd om informatie te delen en ontwikkel je een gezamenlijke (kennis)basis. Daarop kun je terugvallen als zich een incident of overlastsituatie voordoet.

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat deelname van de DCMR Milieudienst Rijnmond aan het Burengesprek door alle partijen wordt gewaardeerd. Bedrijven kunnen de zaken nog zo eerlijk en transparant uitleggen, als wij als onafhankelijke partij een verhaal kunnen onderschrijven, dan geeft dat de bewoners een extra bevestiging. Anderzijds sporen wij bedrijven aan om de bewoners proactief te informeren, bijvoorbeeld wanneer er sprake is geweest van enige vorm van overlast.

In onze ogen is het Burengesprek essentieel om samen de toekomst in te gaan. Ook met het oog op de nog in te voeren omgevingswet, die bedrijven gaat verplichten met omwonenden in contact te zijn en naar hen te luisteren. We zijn dan ook heel blij dat de voormalige Klankbordgroep Rozenburg in 2020 nieuw leven is ingeblazen en verder is uitgebreid. Andere bedrijvenclusters kunnen nog van ons leren!

MEER NIEUWS

  • Molecuul waterstof

Informatieavond Waterstof en Veilig Wonen voor bewoners

2 maart 2023 – De Rotterdamse haven speelt een belangrijke ...

  • Vragen uit de Buurt Brielle DCMR

(Video) Vragen uit de buurt | Wat wordt er gedaan met mijn melding van overlast?

7-11-2022 - Het doel van Burengesprek Botlek Europoort is een ...

ANDERE BEDRIJVEN

  • AVR

AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval: afvalwater, papierpulpresidu, huishoudelijk- en bedrijfsafval, afvalhout en gevaarlijk restafval.

Trouw schreef een artikel over de nascheidingsinstallatie van AVR, ...

9 april 2024 - Climax Molybdenum produceert al 60 jaar ...

2022-03-07T10:20:02+01:00